Thành Viên

Boss: Kaz

List Editor

-Kaz             – Yukiko          -Blue (ngàn năm mới ra 1 chap :v)            -Cỏ “ô sin cấp thấp”            -Rồng            -KenH                                  -Cereal (Typesetter)               -Yu (Redrawer)        -Linh (Redrawer)      -Maru                             – Sen          -Zita (Typestter) 

List Translator

-JW (Trung”Giản thế”)           – Luxinda (Eng)     -Mèo Ú (Nhật)             -Hoả hoả (Nhật)           -Sol (TBN)             -Hilaria Nguyễn (TBN)        -L.M (Nhật)                  -Meepy (Eng)      -Himeko (Nhật)                     -Mèo Culi (Nhật)               -Rùa (Nhật)           -Mizu (Nhật)                  -Vi (Eng)               -Quân (Trung)

Màu đỏ là những người đã không còn làm cho mèo nữa hoặc lap bị hư nên tạm nghĩ hoặc bận …v…v

 

Ngày thành lập nhóm :07/07/2017