Pass

~Game-Suit No Sukima (Độ khó: Dễ) 

Tên boss của Mèo team+đẹp+giới tính của boss

=> viết liền, không in hoa, không dấu

 

error: Content is protected !!