Twin Roll

Tên khác: ツイン ロール Thể loại: Comedy, Romance, School Life, Shoujo Tác giả: HARUMI Hitsuji Tình Trạng: Đang tiến hành Tóm tắt: Izumi học tại một trường về hội họa và âm nhạc, nhưng hai bên lại đối đầu để giành giải thưởng. Khi lên mạng, Izumi dùng...
Continue reading »

error: Content is protected !!